Forest Diva
Правила

Правила

Правила по време на престоя във Вила Дива:

 • Домашни любимци във вилата се допускат при определени условия и уговорки.
 • Ние не носим отговорност за загубени, забравени вещи от стаите или общите части, както и за щети, причинени от трети лица.
 • Лични вещи, забравени на територията на вилата, се пазят в продължение на един месец и се предават при поискване.
 • Извършването на екотуризъм и разходки в планината да се извършват само по предвидените за тази цел екопътеки. В случай на инцидент при отклоняване от предвидения маршрут, както и в следствие на безотговорно поведение от страна на лицето, вилата не носи отговорност.

Вилата не поема отговорност и в случаите на инцидент, в случаите когато лицето вземе решение да използва водния басейн за плажуване и плуване.

 • Гостите нямат право да внасят и използват електрически или отоплителни уреди и съоръжения по време на престоя си във вилата.
 • Гостите нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите.
 • Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията (без съгласие на управата на вилата).
 • Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (одеяла, хавлии, инвентар и др.) по време на престоя на гостите във вилата.
 • Гостите носят материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество на хотела.
 • Забранено е воденето на външни лица, които не са гости на вилата, в стаите за пребиваване, без разрешение от администрацията. Посетителите е желателно да се посрещат във общите части.
 • В съответствие с българското законодателство, ВИЛА ДИВА спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на комплекса. Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритите части на комплекса. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 150 лева, която ще бъде добавена към сметката на стаята.
 • Съгласно българското законодателство, не се предлага и сервира алкохол на гости под 18-годишна възраст.
 • Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

ВИЛА ДИВА не толерира:

 • неприемливи нива на шум;
 • арогантно поведение от страна на лица в очевидно нетрезво състояние или хаотично такова, което унищожава или заплашва да унищожи собствеността на вилата;
 • нарушаване на обществения ред.

В случай на отказ от страна на гостите да се съобразят с изискванията, вилата си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване на суми или обезщетение.

Гостите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията вилата и извън нея, предвид терена. Вилата не носи отговорност за лица под 18 години, оставени без надзор.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.


Екипът на ВИЛА ДИВА Ви благодари за спазването на вътрешните правила и Ви пожелава приятен отдих

От Ръководството